Hlášení rozhlasu


24. 4. 2019

Sběr železného šrotu

Sbor dobrovolných hasičů oznamuje, že v sobotu 4.května provedou v dopoledních hodinách sběr železného šrotu. Železný odpad připravte před dům, těžké věci Vám hasiči odnesou. Do sběru nepatří ledničky a mrazáky.

 

 

 

23. 4. 2019

Čarodějné odpoledne

SDH a svaz čarodějnic Vás zve na čarodějné odpoledne v sobotu 27.dubna v 15.00 hod. v areálu sokolovny. Pro děti jsou připraveny magické hry za sladké odměny, skákací hrad a hledání pokladu. Na závěr akce proběhne upálení čarodějnice a opékání špekáčků.

 

23. 4. 2019

Přerušení dodávky el energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy oznamuje E.ON přerušení dodávky el. energie ve čtvrtek 25.dubna v těchto časových rozmezích:

od 7.30 do 9.00 hod –bude vypnuta chatová oblast, Zaréta, vrchní konec vesnice od č.p.20 kolem hlavní komunikace a dolní konec vesnice až k drůbežárně

od 9.00 do 10.30 hod. – bude vypnuta elektrika od č.p. 25, ulice Chloum, Stráně, Bouda a kostel

a od 10.30 do 12.00 hod. bude přerušena el. energie v ulici Hofenda a ZOD

Plánky s označením trasy a času přerušení dodávky el. energie jsou vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu.

Poslední fotogalerie

 

Obec Orlovice

Mikroregion Ivanovická brána Obec Orlovice se nachází v Jihomoravském kraji, vzdušnou čarou 9 km od okresního města Vyškov v nadmořské výšce asi 350 metrů nad mořem na úpatí Litenčické pahorkatiny.   Vesnici obklopuje od západu k východu lesnatý prstenec smíšených lesů a katastr obce tvoří 1448 ha půdy. V lesích pramení několik drobných potůčků slévajících se v Medlovický potok. V obci žije 320 obyvatel. Zdejší kraj byl osídlen zřejmě již v pravěku. Z roku 1617 je Abrahemem Hasmanem von Laubenem zaznamenána pověst o smělém lovci Jarkovi, který našel na vrcholu kopce hnízdo se třemi orlíky. Podle orlů nazval hrad a svůj rod. Hrad později patřil řádu Johanitů. Za husitských válek roku 1425 byl rozbořen a dnes se na jeho místě nacházejí v lese jen hradní valy a příkopy.  

Předměty nalezené  při archeologickém výzkumu v místě bývalého hradu jsou uloženy v Muzeu ve Vyškově. Na základech hradní kaple byl pak vystavěn kostel, zasvěcený sv. Václavu, patronu naší farnosti. Kostel patří římskokatolické církvi a dominuje kraji nad vesnicí. Od kostela se otevírá široký pohled k severu na roviny Hané. V obci najdeme mateřskou školu, poštu, soukromý obchod, hřbitov a velký areál Tělovýchovné jednoty Sokol, který nabízí vyžití pro míčové hry, společenský sál pro kulturní akce, občerstvení a také možnost ubytování. Za vesnicí se nachází menší chatová oblast. V obci byl v roce 2014 zbudován veřejný vodovod pro potřeby místních občanů. Díky integrovanému dopravnímu systému je zajištěna po celý den autobusová doprava do Ivanovic na Hané i okresního města Vyškova. Do dění v obci se aktivně zapojuje Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota Sokol a Základní organizace Českého zahrádkářského svazu. Bohatstvím obce je krásná okolní příroda, kterou propojují turistické stezky. Místní cesty se v mnoha místech napojují na cyklotrasy zbudované v okolních obcích. V okolí najdete památný dub, divoké údolí s pískovcovými stěnami, Chráněnou krajinnou oblast Roznitál, pískový lom, rozlehlé louky a v neposlední řadě lesy, které jsou rájem pro houbaře. 

 

 symbolika_logo_2010.jpg

V roce 2016 získala naše obec dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci "Hasičská výzbroj".  Jihomoravský kraj podpořil projekt částkou 70.000,- Kč. Obec uhradila z vlastních finančních prostředků částku ve výši 31.339,- Kč.