Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Údržba sběrných nádob na bioodpad

Údržba sběrných nádob na bioodpadÚdržba sběrných nádob na bioodpad

Od dubna 2012 se 62 obcí včetně Vyškova tj. 77 tis. obyvatel zapojilo do  odděleného systému třídění bioodpadů. Za první tři měsíce jsme vyseparovali 624,5 t bioodpadu.

Snahou obcí a  RESPONO, a.s. bylo zavést systém třídění bioodpadu tak, aby byl sběr pro občany pohodlný, jednoduchý a efektivní s minimem vstupních a přijatelných provozních nákladů.

Na nákup speciálních sběrných nádob a svozové techniky byly využity peněžní prostředky z dotace Operačního programu Životní prostředí ve výši 500 tis. Euro.

Speciální sběrné nádoby byly občanům v některých obcích – Vyškov, Bučovice, Pustiměř  předány do zástavby  rodinných domů zdarma  k užívání ve snaze nabídnout službu oddělného svozu bioodpadu pocházejícího z domácností tak, aby měli k dispozici vlastní nádobu u svého domu. Ostatní obce mají nádoby umístěné na veřejném prostranství určené pro více domácností.

Sběrné nádoby mají konstrukci, která zajišťuje optimální provzdušňování obsahu nádoby, tím redukuje vznik zápachu, a umožňuje svoz bioodpadu jedenkrát za 14 dnů, což je i ekonomicky příznivé.

V závěru 14denního cyklu svozu nádob, zvláště v letních měsících a při extrémně vysokých teplotách, však zcela nelze eliminovat vznik zápachu v blízkosti těchto nádob. Doporučujeme proto věnovat ukládání bioodpadu do sběrné nádoby větší pozornost např. do dolní části nádoby by se měly ukládat spíše zbytky jídel rostlinného původu a navrch uložit trávu, využívat k ukládání odpadu papírových sáčků, mytí nádob apod.

Občané, kteří mají nádobu na bioodpad u rodinných domů, se starají o čistotu nádoby sami. Dle potřeby stačí vypláchnout vodou (postačí 5 l vody, může být i dešťová). Nejedná se o nijak náročný a ekonomicky nákladný úkon.

RESPONO, a.s. zajišťuje vymývání nádob umístěných pouze na veřejném prostranství a v sídlištní zástavbě!

K omezení mytí nádob dojde pouze v zimních měsících, kdy není technologicky možné mytí nádob provádět, protože by docházelo k zamrzání trysek, zásobníkových nádrží na vodu a poškození celého zařízení svozového auta.

Děkujeme, že třídíte bioodpad.