Hlášení rozhlasu


24. 1. 2020

Obchod Orlovice - Pošta Partner

Obchod Orlovice Ivana Růžičková oznamuje, že v týdnu 27.1. - 1.2. bude obchod a pošta otevřeny v následujících dnech:

Pondělí 7:00 – 10:30 (obchod) 13:30 – 16:30 (pošta)

Úterý 7:00 – 10:30 (obchod i pošta)

Středa 7:00 – 10:30 (obchod i pošta)

Čtvrtek 7:00 – 10:30 (obchod i pošta)

Pátek 7:00 – 10:30 (obchod i pošta)

Sobota 7:00 – 9:30 (obchod)

 

22. 1. 2020

Mimořádný výkup jáder vlašských ořechů

Paní Anna Bakrlíková oznamuje, že v neděli 26.ledna v době od 14.00 – 14.15 hod. se budou mimořádně vykupovat jádra vlašských ořechů. Cena za 1 kg je 90,- Kč. Jádra musí být suchá a nesmí být plesnivá.

20. 1. 2020

Závazné objednávky - sadbové brambory a kuřice

Paní Anna Bakrlíková přijímá do 3.února objednávky na sadbové brambory, krmiva, hnojiva, substráty, postřiky a konzumní zboží dle nabídkového formuláře, který si můžete vyzvednout v místním obchodě. Dále přijímá objednávky na kuřice Bovans, stáří 10-11 týdnů, cena 120,- Kč /ks nebo 17 týdnů těsně před snůškou za 168,-Kč/ks. Termín dodání 7.-8. dubna 2020.

Poslední fotogalerie

 

Obec Orlovice

Mikroregion Ivanovická brána Obec Orlovice se nachází v Jihomoravském kraji, vzdušnou čarou 9 km od okresního města Vyškov v nadmořské výšce asi 350 metrů nad mořem na úpatí Litenčické pahorkatiny.   Vesnici obklopuje od západu k východu lesnatý prstenec smíšených lesů a katastr obce tvoří 1448 ha půdy. V lesích pramení několik drobných potůčků slévajících se v Medlovický potok. V obci žije 320 obyvatel. Zdejší kraj byl osídlen zřejmě již v pravěku. Z roku 1617 je Abrahemem Hasmanem von Laubenem zaznamenána pověst o smělém lovci Jarkovi, který našel na vrcholu kopce hnízdo se třemi orlíky. Podle orlů nazval hrad a svůj rod. Hrad později patřil řádu Johanitů. Za husitských válek roku 1425 byl rozbořen a dnes se na jeho místě nacházejí v lese jen hradní valy a příkopy.  

Předměty nalezené  při archeologickém výzkumu v místě bývalého hradu jsou uloženy v Muzeu ve Vyškově. Na základech hradní kaple byl pak vystavěn kostel, zasvěcený sv. Václavu, patronu naší farnosti. Kostel patří římskokatolické církvi a dominuje kraji nad vesnicí. Od kostela se otevírá široký pohled k severu na roviny Hané. V obci najdeme mateřskou školu, poštu, soukromý obchod, hřbitov a velký areál Tělovýchovné jednoty Sokol, který nabízí vyžití pro míčové hry, společenský sál pro kulturní akce, občerstvení a také možnost ubytování. Za vesnicí se nachází menší chatová oblast. V obci byl v roce 2014 zbudován veřejný vodovod pro potřeby místních občanů. Díky integrovanému dopravnímu systému je zajištěna po celý den autobusová doprava do Ivanovic na Hané i okresního města Vyškova. Do dění v obci se aktivně zapojuje Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota Sokol a Základní organizace Českého zahrádkářského svazu. Bohatstvím obce je krásná okolní příroda, kterou propojují turistické stezky. Místní cesty se v mnoha místech napojují na cyklotrasy zbudované v okolních obcích. V okolí najdete památný dub, divoké údolí s pískovcovými stěnami, Chráněnou krajinnou oblast Roznitál, pískový lom, rozlehlé louky a v neposlední řadě lesy, které jsou rájem pro houbaře. 

 

 symbolika_logo_2010.jpg

V roce 2016 získala naše obec dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci "Hasičská výzbroj".  Jihomoravský kraj podpořil projekt částkou 70.000,- Kč. Obec uhradila z vlastních finančních prostředků částku ve výši 31.339,- Kč.