Hlášení rozhlasu


26. 8. 2019

ZOD Haná Švábenice, družstvo

ZOD Haná družstvo Švábenice oznamuje, že ve středu 28.srpna bude v době od 9.30 – 11.00 hod. přijímat v jídelně družstva Orlovice platbu za objednané brambory, krmnou řepu, pšenice a ječmen.

Cena jednoho limitního áru brambor je 900,- Kč, nadlimitního áru 1200,- Kč, jeden ár řepy 500,- Kč. 1q pšenice i ječmene 600,- kč. Vyorávka brambor je plánovaná na 2.-7. září v době od 16.00 hod. podle počasí. Doprava z pole 100,- Kč za obrat.

 

23. 8. 2019

Výkupna ovoce Orlovice

V neděli 25.srpna v době od 18.00 – 18.30 hod. se budou vykupovat padaná jablka. Cena za 1 kg 2,- Kč.

23. 8. 2019

Ztráta psa

Ztratila se fenka křížence jezevčíka, krátkosrstá, hnědá se světlými skvrnami, slyšící na jméno Bára. Kdo z občanů by psa zahlédl, podejte prosím informaci majiteli na tel. číslo 734 331 432.

Poslední fotogalerie

 

Obec Orlovice

Mikroregion Ivanovická brána Obec Orlovice se nachází v Jihomoravském kraji, vzdušnou čarou 9 km od okresního města Vyškov v nadmořské výšce asi 350 metrů nad mořem na úpatí Litenčické pahorkatiny.   Vesnici obklopuje od západu k východu lesnatý prstenec smíšených lesů a katastr obce tvoří 1448 ha půdy. V lesích pramení několik drobných potůčků slévajících se v Medlovický potok. V obci žije 320 obyvatel. Zdejší kraj byl osídlen zřejmě již v pravěku. Z roku 1617 je Abrahemem Hasmanem von Laubenem zaznamenána pověst o smělém lovci Jarkovi, který našel na vrcholu kopce hnízdo se třemi orlíky. Podle orlů nazval hrad a svůj rod. Hrad později patřil řádu Johanitů. Za husitských válek roku 1425 byl rozbořen a dnes se na jeho místě nacházejí v lese jen hradní valy a příkopy.  

Předměty nalezené  při archeologickém výzkumu v místě bývalého hradu jsou uloženy v Muzeu ve Vyškově. Na základech hradní kaple byl pak vystavěn kostel, zasvěcený sv. Václavu, patronu naší farnosti. Kostel patří římskokatolické církvi a dominuje kraji nad vesnicí. Od kostela se otevírá široký pohled k severu na roviny Hané. V obci najdeme mateřskou školu, poštu, soukromý obchod, hřbitov a velký areál Tělovýchovné jednoty Sokol, který nabízí vyžití pro míčové hry, společenský sál pro kulturní akce, občerstvení a také možnost ubytování. Za vesnicí se nachází menší chatová oblast. V obci byl v roce 2014 zbudován veřejný vodovod pro potřeby místních občanů. Díky integrovanému dopravnímu systému je zajištěna po celý den autobusová doprava do Ivanovic na Hané i okresního města Vyškova. Do dění v obci se aktivně zapojuje Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota Sokol a Základní organizace Českého zahrádkářského svazu. Bohatstvím obce je krásná okolní příroda, kterou propojují turistické stezky. Místní cesty se v mnoha místech napojují na cyklotrasy zbudované v okolních obcích. V okolí najdete památný dub, divoké údolí s pískovcovými stěnami, Chráněnou krajinnou oblast Roznitál, pískový lom, rozlehlé louky a v neposlední řadě lesy, které jsou rájem pro houbaře. 

 

 symbolika_logo_2010.jpg

V roce 2016 získala naše obec dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci "Hasičská výzbroj".  Jihomoravský kraj podpořil projekt částkou 70.000,- Kč. Obec uhradila z vlastních finančních prostředků částku ve výši 31.339,- Kč.