Hlášení rozhlasu


27. 11. 2019

Knihovna

V pondělí 2.prosince v době od 17.00 – 18.00 hod. bude otevřena místní knihovna.

27. 11. 2019

Rozsvícení vánočního stromku

Obecní úřad Orlovice Vás srdečně zve v sobotu 30.listopadu na rozsvícení vánočního stromku, u kterého společně zahájíme advent s dětmi z mateřské školy, žáky základní školy a mladými hasiči. Zahájení je v 17.00 hod. na autobusové zastávce. Pro všechny zúčastněné bude připraven dobrý svařák, perníčky a čajové cukroví.

27. 11. 2019

Vánoční tvoření

Knihovna Orlovice ve spolupráci s obecním úřadem, zve děti i dospělé na vánoční tvoření, které se uskuteční zítra ve čtvrtek 28.listopadu v prostorách sokolovny. Pro děti je akce od 15.00 hod., mohou přijít i s doprovodem. Pro dospělé je akce od 17.00 hod. Na keramický materiál si přineste drobnou finanční úhradu. Vánoční tvoření bude zaměřeno na zdobení perníčků, malování na keramiku, výrobu vánočního stromečku z papíru a ostatní tvorbu.

Poslední fotogalerie

 

Obec Orlovice

Mikroregion Ivanovická brána Obec Orlovice se nachází v Jihomoravském kraji, vzdušnou čarou 9 km od okresního města Vyškov v nadmořské výšce asi 350 metrů nad mořem na úpatí Litenčické pahorkatiny.   Vesnici obklopuje od západu k východu lesnatý prstenec smíšených lesů a katastr obce tvoří 1448 ha půdy. V lesích pramení několik drobných potůčků slévajících se v Medlovický potok. V obci žije 320 obyvatel. Zdejší kraj byl osídlen zřejmě již v pravěku. Z roku 1617 je Abrahemem Hasmanem von Laubenem zaznamenána pověst o smělém lovci Jarkovi, který našel na vrcholu kopce hnízdo se třemi orlíky. Podle orlů nazval hrad a svůj rod. Hrad později patřil řádu Johanitů. Za husitských válek roku 1425 byl rozbořen a dnes se na jeho místě nacházejí v lese jen hradní valy a příkopy.  

Předměty nalezené  při archeologickém výzkumu v místě bývalého hradu jsou uloženy v Muzeu ve Vyškově. Na základech hradní kaple byl pak vystavěn kostel, zasvěcený sv. Václavu, patronu naší farnosti. Kostel patří římskokatolické církvi a dominuje kraji nad vesnicí. Od kostela se otevírá široký pohled k severu na roviny Hané. V obci najdeme mateřskou školu, poštu, soukromý obchod, hřbitov a velký areál Tělovýchovné jednoty Sokol, který nabízí vyžití pro míčové hry, společenský sál pro kulturní akce, občerstvení a také možnost ubytování. Za vesnicí se nachází menší chatová oblast. V obci byl v roce 2014 zbudován veřejný vodovod pro potřeby místních občanů. Díky integrovanému dopravnímu systému je zajištěna po celý den autobusová doprava do Ivanovic na Hané i okresního města Vyškova. Do dění v obci se aktivně zapojuje Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota Sokol a Základní organizace Českého zahrádkářského svazu. Bohatstvím obce je krásná okolní příroda, kterou propojují turistické stezky. Místní cesty se v mnoha místech napojují na cyklotrasy zbudované v okolních obcích. V okolí najdete památný dub, divoké údolí s pískovcovými stěnami, Chráněnou krajinnou oblast Roznitál, pískový lom, rozlehlé louky a v neposlední řadě lesy, které jsou rájem pro houbaře. 

 

 symbolika_logo_2010.jpg

V roce 2016 získala naše obec dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci "Hasičská výzbroj".  Jihomoravský kraj podpořil projekt částkou 70.000,- Kč. Obec uhradila z vlastních finančních prostředků částku ve výši 31.339,- Kč.