Hlášení rozhlasu


3. 1. 2018

Knihovna

V pondělí 8.ledna 2018 v době od 17.00 - 18.00 hod. bude otevřena místní knihovna.

3. 1. 2018

Obchod Orlovice - změna prodejní doby

Obchod Orlovice , paní Ivana Růžičková oznamuje změnu prodejní doby a to : pondělí až pátek od 7.00 hod. do 9.30 hod., odpoledne od 14.30 hod. do 16.30 hod.,  v sobotu od 7.00hod. do 9.30 hod.

3. 1. 2018

Tříkrálová sbírka

Tak jako každý rok, vyhlásila i letos Arcidiecézní charita v Olomouci Tříkrálovou sbírku, která se uskuteční v naší obci v sobotu 6. ledna 2018. V loňském roce připadlo na náš region 401 tisíc korun. Z této částky bylo například spolufinancováno zútulnění pokojů pro klienty Oblastní charity ve Vyškově, oprava havarijní střechy na budově v Dědicích, dále pak zkvalitnění odlehčovacích služeb pro pečující o dlouhodobě nemocné, rozvíjí se také domácí terénní hospicová a paliativní péče s přihlédnutím a respektem k přáním pacientů a jejich blízkých. Žádná koruna není ztracena a je smysluplně využita pro pomoc lidem, kteří to potřebují. Věříme, že tak jako vždy, otevřete svá obydlí i srdce a přispějete do pokladničky koledníků.

Poslední fotogalerie

 

Obec Orlovice

Mikroregion Ivanovická brána Obec Orlovice se nachází v Jihomoravském kraji, vzdušnou čarou 9 km od okresního města Vyškov v nadmořské výšce asi 350 metrů nad mořem na úpatí Litenčické pahorkatiny.   Vesnici obklopuje od západu k východu lesnatý prstenec smíšených lesů a katastr obce tvoří 1448 ha půdy. V lesích pramení několik drobných potůčků slévajících se v Medlovický potok. V obci žije 320 obyvatel. Zdejší kraj byl osídlen zřejmě již v pravěku. Z roku 1617 je Abrahemem Hasmanem von Laubenem zaznamenána pověst o smělém lovci Jarkovi, který našel na vrcholu kopce hnízdo se třemi orlíky. Podle orlů nazval hrad a svůj rod. Hrad později patřil řádu Johanitů. Za husitských válek roku 1425 byl rozbořen a dnes se na jeho místě nacházejí v lese jen hradní valy a příkopy.  

Předměty nalezené  při archeologickém výzkumu v místě bývalého hradu jsou uloženy v Muzeu ve Vyškově. Na základech hradní kaple byl pak vystavěn kostel, zasvěcený sv. Václavu, patronu naší farnosti. Kostel patří římskokatolické církvi a dominuje kraji nad vesnicí. Od kostela se otevírá široký pohled k severu na roviny Hané. V obci najdeme mateřskou školu, poštu, soukromý obchod, hřbitov a velký areál Tělovýchovné jednoty Sokol, který nabízí vyžití pro míčové hry, společenský sál pro kulturní akce, občerstvení a také možnost ubytování. Za vesnicí se nachází menší chatová oblast. V obci byl v roce 2014 zbudován veřejný vodovod pro potřeby místních občanů. Díky integrovanému dopravnímu systému je zajištěna po celý den autobusová doprava do Ivanovic na Hané i okresního města Vyškova. Do dění v obci se aktivně zapojuje Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota Sokol a Základní organizace Českého zahrádkářského svazu. Bohatstvím obce je krásná okolní příroda, kterou propojují turistické stezky. Místní cesty se v mnoha místech napojují na cyklotrasy zbudované v okolních obcích. V okolí najdete památný dub, divoké údolí s pískovcovými stěnami, Chráněnou krajinnou oblast Roznitál, pískový lom, rozlehlé louky a v neposlední řadě lesy, které jsou rájem pro houbaře.